Babysimulatorn datorstyrs via en liten dator i dockan. Dockan kräver omsorg 24 timmar om dygnet – precis som ett levande spädbarn – och den kan programmeras för 15 olika dygnsrytmer med 3 olika svårighetsgrader från lätt till svår.

Blivande föräldrar eller ungdomar som vill bli föräldrar, lär sig på egen hand hur det är att ta hand om ett spädbarn. Simuleringen speglar realistiskt vad det innebär att ta sig an uppgiften. Blivande föräldrar eller ungdomar som vill få barn får chansen att testa föräldraskapet i så verklighetstrogna situationer som möjligt. Barnsimulatorn bidrar avsevärt till att göra blivande föräldrar eller ungdomar som vill ha barn uppmärksamma på vad de behöver hjälp med – eller om de till och med bör skjuta upp föräldraskapet på grund av den aktuella livssituationen. Med andra ord ger utbildningen stöd för ett mer informerat och medvetet beslut fattat av unga personer som drömmer om att bli föräldrar, men som kanske inte har förstått vad som krävs av en mamma och/eller en pappa.

Från en professionell synvinkel ger en observation via en babysimulator tydliga kvantitativa data som bidrar till att utvärdera föräldrarnas kompetens och/eller där det finns brister i vården av ett spädbarn.

Som utgångspunkt bör babysimulatorn användas etiskt korrekt och med ett informerat samtycke. Det vill säga att den unga kvinnan/de blivande föräldrarna är med på syftet med föräldrautbildningen. Och själva vill använda babysimulatorn. På så sätt fungerar babysimulatorn som ett verktyg för större inblick och kunskap om vad det innebär att vara förälder till ett spädbarn.

Det bör noteras att simuleringsutbildningen och de insamlade uppgifterna inte ska användas isolerat. Insamlade data bör ingå som ett pedagogiskt verktyg i vårdpersonalens övriga kunskaper och samtal med de unga/blivande föräldrarna och vidare sammanställas med de ungas livshistoria samt eventuella svårigheter som unga har rent generellt.

 

care-child